No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
آزمایشگاه جداسازی

آزمایشگاه جداسازی

آزمایشگاه جداسازی شرط میبندم زمانی که نه زود است ونه دیر مهربانی حاکم کل مناطق میشود...

whatsapp
کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

یکی از پرکاربردترین روش‌های جداسازی مواد در ... در مورد مواد معدنی ... در اکران فیلم مهران ...

whatsapp
به نام خدا

به نام خدا

... مهران عربی ... می‌دهد که در مورد مواد معدنی بیشتر و ... در جداسازی‌ مواد با ماهیت ...

whatsapp