No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
سایت مهندسی معدن

سایت مهندسی معدن

کانی های صنعتی گروهی از مواد طبیعی شامل گوهرها، کانسنگ های فلزی، آب های معدنی و سوخت ها ...

whatsapp
مدیریت نظارت بر مواد ...

مدیریت نظارت بر مواد ...

بخشنامه های جدید . بخشنامه در خصوص استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی (MdM) در فرآورده ...

whatsapp